Lägre skatt för renare dieselbilar

Uppdaterad 17:05
Regeringen vill sänka skatten på miljövänliga dieselbilar och i stället höja skatten på bilar som drar mycket bensin, säger miljöministern Lena Sommestad. Men branschorganisationerna är kritiska.

Miljöministern berättar att man förbereder ett förslag med ett skattesystem för bilar som är mer miljöanpassat, så att man i högre grad främjar bilar som är bränsleeffektiva, alltså inte drar så mycket bensin, och bilar som går på förnybara bränslen.

– Både för personbilarna och för den tunga trafiken vill vi få en skattelagstiftning som i högre grad än i dag gynnar de bra alternativen.

Till årsskiftet kommer nya regler för fordonsskatten. Tanken är att den ska räknas ut på utsläpp av koldioxid och inte som idag på bilens vikt. Det kommer troligen att innebära att bensintörstiga stora bilar och äldre bilar får höjd skatt.

Koppla skatten till bensinen, säger bilbranschen
Här finns ett problem, hävdar branschorganisationen Bil Sweden. Rimligen borde skatten på utsläpp inte kopplas till själva bilen, utan till den förbrukade bensinen, enligt Ulf Perbo, vice vd på Bil Sweden.

Han tycker att regeringen rör till med dels en koldioxidskatt som beräknas på bränslet, dels tar ut fordonsskatter.

– Då får man olika skatt på olika kilo koldioxid, lite hur som helst beroende på körsträckor och bilens vikt. Siffror som inte har någon vetenskaplig bakgrund och inte hänger ihop med klimatmålen.

Dyrare med stadsjeep
Det har ju också diskuterats om man ska införa en speciell skatt för stora cityjeepar. Det verkar inte bli så, men i praktiken kommer det alltså bli dyrare att köra större bilar enligt Lena Sommestad.

– Nu ser vi på möjligheterna att ha en skatt som tar hänsyn till koldioxidutsläpp. Då får jeepar en högre beskattning än mindre bilar som släpper ut mindre mängd koldioxid.

Regeringen vill också sänka skatten för dieselbilar som har partikelfilter, alltså ett filter som kan liknas vid en katalysator på en bensinbil.

Gärna fler dieselbilar
Sverige har relativt få dieselbilar jämfört med andra EU-länder. Bara var tionde ny bil i Sverige är dieseldriven, jämfört med varannan i övriga EU. 

Lena Sommestad ser gärna att andelen ökar.

– Ute i Europa har man oerhört mycket större problem med luftföroreningar just på grund av att man har så många dieselbilar.

– Får vi renare dieselbilar är det ett bra miljöalternativ eftersom dieseln släpper ut mindre koldioxid. Det är partiklarna som varit det stora problemet tidigare, säger miljöministern.

Bra, säger Motormännen
Förslagen från Sommestad välkomnas av Motormännen. Organisationen tycker visserligen att skatten på bilismen generellt är för hög, men presschefen Tomas Nilsson anser att det är bra att smutsiga bilar får högre skatter och att renare dieselbilar får skattelättnader.

– Vi har jobbat intensivt på att dieselbilarna ska få en sänkt skatt. De är väldigt överbeskattade idag. Det här är det bästa och snabbaste sättet att få ner koldioxidutsläppen genom att få en övergång till dieselbilar, säger Tomas Nilsson.

Förslaget att sänka skatten på dieselbilar välkomnas också av Bil Swedens Ulf Perbo.

– Vi är väldigt nöjda med förslaget att gynna dieselbilar. Det har vi krävt en längre tid, säger Ulf Perbo.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se