Uppåt för Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens resultat för inom sakförsäkringar 2004 steg till 1 961 miljoner kronor, mot 990 miljoner kronor 2003.

Livförsäkringar försämrade sitt resultat från 3 808 miljoner kronor till 2 347 miljoner kronor.

Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag.