Hög arbetslöshet gav lugn lönerörelse

Förra året var ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden, enligt statliga Medlingsinstitutets rapport om avtalsrörelsen och lönebildningen. Samtidigt varnar institutet för alltför höga löneökningar i offentliga sektorn.

– 2004 var ett bra år för svenska löntagare. Vi har reallöneökningar för åttonde året i rad, säger generaldirektör Anders Lindström på Medlingsinstitutet.

– Man får gå 35-40 år tillbaka i tiden för att hitta en motsvarande årsrad med reallöneökningar. Få konflikter på arbetsmarknaden, stabil lönebildning inom de ramar som samhällsekonomin tål.

Hur ska man förklara att det fungerar så bra?

– Ett par av faktorerna är tråkiga, en utomordentligt svag arbetsmarknad med svag sysselsättning. Samtidigt litar folk på att inflationen inte skjuter i höjden.

Det främsta skälet till lugnet på den svenska arbetsmarknaden är alltså att arbetslösheten fortfarande är ganska hög. Förra året ökade lönerna i genomsnitt på hela arbetsmarknaden med 3,2 procent, vilket var lite över genomsnittet i euroområdet.

Men detta uppvägs av att den svenska konkurrenskraften har stärkts främst på grund av en stark produktivitetsutveckling. På 10 år har kostnaderna för arbetskraften sjunkit med 20 procent.

Varning för löneökningar
Medlingsintitutet varnar för att lönerna i den offentliga sektorn har ökat mer än i den privata sektorn dom tre senaste åren.

– Landstingen har toppat löneökningstakten tre år i rad. Kommuner och landsting måste rimligen få ner ökningstakten på samma sätt som näringslivet redan har fått för att vi inte ska få bekymmer med kompensationskrav, säger Anders Lindström.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se