Hela vargstammen hotas av inavel

Hela den svensk-norska vargstammens existens är hotad av inavel. Både norska och svenska forskare har länge misstänkt att det är så och nu finns det belagt i den första stora studien om den genetiska situationen för vargen.

– Inavelsnivån är mycket hög och det visar sig att ju mer inavel vargarna är i den här stammen desto mindre kullar får de, säger forskare Olof Liberg vid Lantbruksuniversitetets forskningsstation Grimsö i Riddarhyttan.

I allmänhet får ett vargpar sex valpar. Men i de mycket närbesläktade familjegrupperna är valparna fyra stycken eller mindre.

Söker i en annan vargflock
De unga vargarna utvandrar och söker en partner i en annan vargflock. Men det hjälper inte. Man ser nu att inavelseffekterna i familjegrupperna är större än om två helsyskon skulle para sig med varandra.

– Kommer det inte in någon mera varg, och helst ska det komma flera, då kommer inaveln att fortsätta och bli värre och värre. Det leder ytterst till att den här vargstammen dör ut, även om det är ganska långa tidsrymder vi pratar om då, säger Olof Liberg.

Härrör från tre individer
Den svensk-norska vargstammen härrör från tre individer. Forskarna har via blodprov och spillning kunnat spåra hela släktkedjan och inget nytt blod har tillkommit sedan 1991.

Det fåtal vargar som har kommit in från Finland har inte lyckats etablera sig och hitta ner till de områden där varggrupper lever.

En invandrad varg misstänks ha tjuvskjutits i Norrbotten för några dagar sedan. Vad kan man då göra för att rädda vargstammen?

”Fundera på att flytta hit en varg”
– Vi har ju rätt så gott om tid på oss ändå. Nu finns det goda möjligheter att en varg tar sig hit på egen hand. Skulle det inte göra det, säg inom en tioårsperiod, då har man ett yttersta redskap, det är att börja fundera aktivt på att flytta hit en varg från den finsk-ryska populationen, säger Olof Liberg.

Studien om vargarna publiceras inom kort i den internationella tidskriften Biology Letters.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se