Beslut i EG-domstolen avgörande för fler

EG-domstolen har avgjort att EU-kommissionen gjorde fel när den stoppade sammanslagningen av de två förpackningsbolagen - det svenska Tetra Laval och franska Sidel för fyra år sedan.

Kommissionen hade inte presenterat övertygande bevis för att ha rätt att stoppa sammanslagningen, avgör nu EG-domstolen - ett avgörande som anses få stor betydelse för flera liknande fall.

Efter fyra års tvist är nu oenigheten om sammanslagningen av Tetra Laval och det franska bolaget Sidell avgjord. EU-kommissionen har lidit ett svidande nederlag och kommer att tvingas att argumentera tydligare och mer detaljerat mot sammanslagning av företag i fortsättningen.

Tetra Laval och Sidell förbjöds att gå samman för fyra år sen men EU-kommissionen tvingades ge upp sitt motstånd redan året därpå. Då avgjorde en lägre domstol att kommissionen bevis och argumentering mot sammanslagningen var otillräckliga.

EU-kommissionens svarade att den domen gjorde svårt, kanske omöjligt att stoppa olagliga företagssammanslagningar i fortsättningen och begärde att EG-domstolen skulle klargöra.

Nu har alltså EU-kommissionen fått bakläxa även i den högre domstolen och nu inväntas med stort intresse hur detta ska påverka andra liknande fall, särskilt konflikten om General Electrics övertagande av företaget Honeywell som ska avgöras av EG-domstolen inom några månader.

Kerstin Brostran, Bryssel