Advokat Thomas Olsson: "Ett enormt haveri"

3:04 min

Thomas Olsson, Sture Bergwalls advokat, är detta den största svenska rättsskandalen någonsin.
– Den resningsprocess som pågått i fyra år har äntligen nått sitt slut, säger Thomas Olsson till nyhetsbyrån TT.

– Jag skulle förmodligen tro att den ur ett rent internationellt perspektiv har dimensioner som man aldrig sett maken till tidigare. Det är ett enormt haveri att en person blir oskyldigt dömd för åtta mord.

Thomas Olsson vill nu se en offentlig utredning över hur Sture Bergwall kunde bli oskyldigt dömd för åtta mord. Om det är brister i systemet som ledde fram till detta, om de kvarstår och hur de i så fall behöver åtgärdas.

– Det finns också ett rent allmänt intresse av att ta reda på hur det kan gå så här fel. Om inte annat för att förklara det på ett sätt som gör att människor förstår att det här kanske inte är brister i systemet utan mänskliga tillkortakommanden som lett fram till den här situationen.

TT: Hur ser du på Sture Bergwalls eget ansvar. Det är ju ändå hans erkännanden som ligger till grund för det här?

– Det man kan konstatera utifrån är att det handlar om en människa som var föremål för tvångsvård. Han utsattes för en helt exempellös felbehandling och via den så drogs han in i en cirkus där ett flertal personer parasiterade på hans bisarra berättelser om de här morden. Ur ett samhälleligt perspektiv är det andra personer som bär ansvaret, moraliskt får han själv hantera och formulera sitt eget ansvar.

Thomas Olsson tror att beslutet på kort sikt gör det möjligt att ifrågasätta rättsväsendet, men att förtroendet kommer stärkas på lång sikt.

– De här resningsprocesserna har visat att det svenska rättssystemet har den integritet och styrka som krävs för att kunna erkänna misstag, även misstag av den här storleken, och sedan rätta till dem. Det tror jag är något som alla upplever som ett bevis för att Sverige har en väldigt stark rättsstat.

TT