Få anmälningar om penningtvätt leder till förundersökningar

Av närmare 10 000 anmälningar om penningtvätt förra året ledde endast 21 till förundersökning. Det visar Finanspolisens statistik för fjolåret.  

– Vi vill naturligtvis att det ska komma ut mer ur det här materialet. Vi är inne i en rekryteringsperiod idag och vi kommer att anställa under året. Naturligtvis kommer vi då att få möjligheter till att förbättra våra operativa rapporter, säger finanspolisens tillförordnade chef Nils-Gunnar Danielsson.

Hur många förundersökningar tycker du det är rimligt att det inleds?

– Om man jämför med andra länder tycker jag det är rimligt att någonstans emellan 50 och 100 förundersökningar ur det här materialet. Det är vad man skulle kunna få ut, säger han.

Antalet anmälningar har ökat
På tio år har antalet penningtvättsanmälningar ökat rejält och var ifjol uppe i nästan 10 000.

Växlingskontoren står för en mycket stor del av anmälningarna, men enligt polisen har också bankerna ökat sin inrapportering av misstänkt misstänkta kontantsummor.

Av de anmälningar som kommer in, väljer finanspolisen ut drygt 2 000 som man tittar extra noga på.

Av dessa gick bara 21 vidare till förundersökning förra året, enligt finanspolisens statistik.

Oklart hur många åtal
Hur många som ledde till åtal och fällande dom finns ännu inga siffror på, men antalet inledda förundersökningar mer än en halverades jämfört med 2003.

Åklagare Gunnar Stetler, chef för Ekobrottsmyndighetens östra avdelning anser att finanspolisens utredningar måste förbättras så att fler äranden kan gå vidare.

Därför har de båda myndigheterna inlett ett samarbete.

– Min uppfattning är att anmälningar tidigare främst beskrev ett händelseförlopp utan att vara inriktade på att beskriva ett visst brottspåstående. Jag tror att om finanspolisen närmare analyserar misstänkta brottspåståenden istället för att bara beskriva ett händelseförlopp så kommer kvalitén på anmälningarna att öka och vi kommer att inleda fler förundersökningar, säger Gunnar Stetler.

Arbetet som ni har påbörjat tillsammans med finanspolisen, för att höja kvalitén, hur ser det ut?

– Vi träffas i särskilda grupper där man diskuterar förfaringssättet. I den gruppen ingår bland annat min kansliåklagare, företrädare för finanspolisen och skattemyndigheten, säger Gunnar Stetler.

Michael Österlund
michael.osterlund@sr.se