Regeringen satsar på hiv-kampanj i Asien

Regeringen beslutar på torsdagen om att inrätta en fond mot spridningen av hiv och aids i Asien i samarbete med den asiatiska utvecklingsbanken. Sverige satsar 100 miljoner kronor under tre år på fonden, erfar Ekot.

Det är oron för att delar av Asien står på tröskeln till en lika explosionartad spridning av hiv och aids som Afrika, som gör att regeringen vill satsa pengar på förebyggande arbete.