3G-bolag kan tvingas till samarbete

Utbyggnaden av 3G-telfoninätet går för långsamt anser regeringen, som vill tvinga telebolagen att samarbeta i byggandet av nya master.

På torsdagen tillsätts en utredning som ska se till att debatten om masterna inte längre ska behöva bli en bromskloss, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

– Vi hade önskat mer samarbete runt infrastrukturen. Vi vill se färre master och ett snabbare tempo när det gäller utbyggnaden, säger infrastrukturministern.

Grannar har bromsat
Det går alldeles för långsamt att få fram den nya generationens mobiltelefoner över Sverige enligt regeringen. Ett av de stora problemen har varit masterna.

På många håll har grannar reagerat både på grund av oron för strålning och att man anser masterna förfular landskapet. Följden har därför blivit att många kommuner helt enkelt tvekat med att ge bygglov.

Regeringen har redan tidigare försökt få operatörerna att samarbeta om master, så att det inte ska behövas så många, men det har enligt Ulrica Messing inte gett önskat resultat.

Ska kunna tvinga fram samarbete
Regeringen kommer på torsdagen att tillsätta en snabbutredning med uppgift att ta fram en ny lag som gör att kommunerna kan tvinga operatörerna att använda samma master istället för att bygga egna.

Ulrica Messing hoppas det ska sätta fart på utbyggnaden.

– Det borde vara så att operatörerna själva är måna om att ha en god relation till kommunerna, men också visa oss konsumenter att de är beredda att samarbeta om infrastrukturen för att vi ska få tillgång till alla tjänster, säger Messing.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se