Migrationsverkets förvar ska bli bättre

Migrationsverket ska göra sina förvar för personer som ska avvisas mer humana. Varje år sitter flera tusen personer i förvaren som länge har kritiserats av EU-kommissionen, politiker och medborgarnas flyktingombudsman.

– Polisen och personalen på förvaret i Märsta försökte tvinga mig att ljuga för den vietnamesiska ambassaden om att jag var i Sverige som turist och inte som asylsökande och när jag vägrade ljuga fick jag vara inlåst i förvaret i 8 månader, säger Tran Quang Than.

Om 25-årige Tran Quang Than ljugit för sitt hemlands ambassad om att han varit turist i Sverige skulle det vara lättare att avvisa honom eftersom Vietnam inte tar emot vietnameser som sökt asyl i ett annat land.

Förvaren ska stramas upp
På förvaren hålls asylsökanden som bland annat har fått avslag på sin ansökan och som Migrationsverket tror kommer att gömma sig. Från första januari till sista december förra året satt 4 440 personer i förvar.

– Det kanske inte fungerar helt bra på alla förvar och därför har vi inlett ett ambitiöst arbete med att stärka och strama upp verksamheten på alla sex förvaren i hela landet, säger Henrik Winman, chefsjurist på Migrationsverket.

Rätt personal
Bland annat ska man lära personalen att förvaren inte är häkten och de intagna inte brottslingar. Man ska också se över noga att man anställer rätt personal och chefer.

– Och då måste vi också se över lokalerna. Vad har vi för säkerhet på dem. Det kanske inte ska vara stängsel.

Har du själv varit på förvaren?

– Ja och träffat samtliga förvarschefer i Märsta och Göteborg.

Har du pratat med dem som sitter i förvar?

– Nej, det har jag inte.

Migrationsverket gör inte de här förändringarna självmant utan det är efter påtryckningar från EU-kommissionen och politiker men allra främst från medborgarnas flyktingombudsman Mert Wager.

– Det första som behöver förändras är attityden hos personalen. Personalen finns där för de förvarstagnas skull och inte tvärtom. Lika viktigt är att förvarstiderna kortas. Man kan inte låsa in människor och hålla dem på det sättet i ett sammanhang som är värre än svenska fängelser.

Suchran Kavak, P3
suchran.kavak@sr.se