Oenighet om Sudan i FN:s säkerhetsråd

FN kräver att tribunalen i Haag snarast prövar de utpekade och misstänkta i Sudan för krigsförbrytelser i Darfurprovinsen. Men FN:s säkerhetsråd är fortfarande oenigt om vad som bör göras.

I en FN-rapport pekades ett femtiotal regeringsföreträdare och militärer i Sudan ut som på gränsen till folkmördare. Men FN:s säkerhetsråd är fortfarande oenigt om vad som bör göras.

Darfur i västra Sudan är just nu ”helvetet på jorden”. Det sa FN:s generalsekreterare Kofi Annan när han beskrev hur strider, övergrepp, tortyr och svält fortfarande är vardagen i detta jättelika ökenområde. Trots alla påskrivna vapenvileavtal och FN-resolutioner. Och trots alla hot om sanktioner, som hittills har uteblivit.

Det enda som har hänt är att siffrorna över drabbade nu har justerats, till mellan 100 000 och 400 000 döda och 2,5 miljoner människor på flykt i det egna landet under de två år som konflikten har pågått.

Haag-tribunalen
FN:s egen undersökning slog fast att det som hänt var ”snudd på folkmord”, men ändå inte folkmord enligt den strikta definitionen. Men att enskilda personer, inom Sudans regering och militär, begått handlingar som var grova krigsförbrytelser och kunde jämställas med folkmordshandlingar.

51 personer finns på en hemlig lista och FN:s säkerhetsråd diskuterar fortfarande, flera veckor efter att FN-rapporten lämnades, hur man bäst bör straffa dessa utpekade.

FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, kräver nu att dessa personer snarast ställs inför Haag-tribunalen.

– Utan omedelbar rättvisa finns det inget hopp om en varaktig fred, konstaterar hon.

Olika intressenter
Men det mäktiga säkerhetsrådet är delat. USA kallar det som hänt i Darfur för ett folkmord och har gjort ett eget utkast till sanktioner som omfattar frysta tillgångar och reseförbud för regeringsmedlemmar i Sudan. Men USA motsätter sig samtidigt att pröva misstänkta brottslingar i Haag-tribunalen och vill ställa dem inför rätta inför en särskild domstol.

Kina, med stora oljeintressen i Sudan, är emot sanktioner, liksom Ryssland som är den stora vapenleverantören till Sudan.

Och veckorna går, liksom åren har gjort och helvetet består i Darfur.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se