Stor mängd uran har lagrats på soptipp

Uppdaterad 16:48
En stor mängd uranhaltiga restprodukter har lagrats på en soptipp i Risängen utanför Skövde. Kärnbränsletillverkaren Westinghouse har tillstånd att deponera 400 kilo uran på soptippen, men har lagrat fem gånger mer.

Ann-Christine Hägg, ansvarig för anläggningar och transport på Statens Strålskyddsinstitut säger att deras analyser visar att företaget deponerat mer uran än vad de haft tillstånd till.

Westinghouse har tillstånd att deponera 400 kg uran på soptippen, men en omfattande provtagning, som SSI har gjort, visar att man lagrat mycket mer.

Högt över gränsvärdet
Stråskyddsinstitutet har gjort sexton mätningar på tippen. Av dem var det tolv som överskred gränsvärdet. Den högsta halten i proverna ligger 25 gånger högre än tillåtet. Men medelvärdet är fem gånger högre.

Westinghouse, som tillverkar kärnbränsle har skickat avfallet till Ranstad mineral, som i sin tur utvinner så mycket som går av uranet, resten läggs på tipp.

Företaget förnekar
Per Brunzell, vd för Westinghouse Electric Sweden förnekar anklagelserna. De mätningar som företaget har gjort visar att de ligger inom gränsvärdena, säger han.

– Vi pratar om deponeringar som gjordes för många år sedan. Inget har deponerats efter år 2000.

Det fanns en tunna som innehöll 25 gånger mer uran än ni hade tillstånd till.

– Det känner jag inte till.

En tidigare anställd vid Ranstad mineral uppger att företaget har manipulerat provanalyserna, att man spätt ut och sköljt avfallet för att hålla halterna nere.

– Jag har ingen kommentar till det. Det är inga anställda hos oss, uppger Brunzell.

Ni har anlitat Ranstad mineral för det här. Vilken kontroll har ni haft över hur Ranstad gör sina mätningar och sköter sitt åtagande?

– Vi har varit med och utvecklat apparaturen man har vid mätningarna och sedan har det gjorts stickprovskontroller under årens gång.

SSI kräver nu en detaljerad redovisning av hur mycket uran, som har deponerats på Risängens avfallsstation och företaget kommer också att polisanmälas.

– Vi ska lämna in en åtalsanmälan mot Westinghouse, säger Ann-Christine Hägg på Strålskyddsinstitutet, SSI.

Ranstad Mineral är sedan drygt ett år föremål för utredning av åklagare sedan det tidigare visat sig att man inte hade kontroll över avfallet, att avfallet var omärkt och förvarades i lokaler där det pågick försäljning och i lokaler med skrot och köttavfall.

Aldrig rapporterat
Strålskyddsinstitutet har gått igenom de sammanlagt 124 förhandsanmälningarna till SSI om avfallet. Inte någon gång har Westinghouse rapporterat att avfallet skulle överskrida gränsvärdet.

Det ser nu ut att motsägas av provtagningarna. I sin rapport anser nu SSI att Westinghouse och Ranstad mineral systematiskt har lagrat avfall med för hög uranhalt på Risängentippen.

– Jag kan inte dra slutsatsen att det överskridit gränsvärdena vid mättillfällena, säger Per Brunzell.

Är det någonting i kontrollen som du tycker att ni brustit i?

– Jag tycker inte det. Jag tycker att vi gjort den kontroll som rimligen kan göras.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se