3G-bolag positiva till samarbetstvång

Regeringen vill tvinga telebolagen att samarbeta om nya master för att skynda på utbyggnaden av 3G-nätet. Beskedet välkomnas av flera telebolag.

– Vi tycker att det är jättebra. Vi har försökt komma in på befintliga master länge och det har visat sig svårt, säger Erik Hörnfeldt på bolaget 3.

– Blir det ett tvingande beslut så kommer svenska mobilkunder att tjäna på det för det ger bättre tjänster och bättre täckning snabbare.

Ni har egna master, släpper ni in andra i dem?

– Vi är ju inte i den situationen eftersom vi är de som bygger ett nytt nät. De andra operatörerna har ju befitnliga nät och master.

Är ni beredda att släppa in andra?

– Absolut!

Kommunerna tvekar om bygglov
Idag har bara runt 85 procent av svenskarna möjlighet att använda 3G-näten,och framför allt stora glesbygdsområden ligger fortfarande i skugga, trots att kravet var att i princip alla skulle ha täckning redan för drygt ett år sedan.

De debatter som uppstått om masterna kring strålningsrisker och förfulning av landskapet är ett problem enligt regeringen. Många kommuner har tvekat om bygglov, och därför anser regeringen att bolagen borde samarbeta kring masterna, för att minska antalet master och därmed snabba på utbyggnaden.

Uppstickare positiva
De båda operatörerna 3 och Vodafone säger sig välkomna en lagskärpning och skyller problemen på Telia och Tele 2 som man menar är de som inte upplåtit befintliga master.

– Jag hoppas att vi får ett snabbt beslut och att det inte blir lika tandlöst som tidigare, säger Erik Hörnfeldt på 3.

Håkan Dahlström som är mobilchef på Telia Sonera håller inte med även om det var många oklarheter inledningsvis så fungerar samarbetet utmärkt idag menar han.

– Vi har alltid sagt att vi kan tänka oss att samarbeta kring master och det innebär att vi vill sitta i någons mast och någon får sitta i vår mast. Däremot ställer vi oss frågande till att Telia Soneras infrastruktur skulle vara öppen för allt och alla utan att man har något utbyte av varandra.

Så det här är inget problem i dag då?

– Vi välkomnar en utredning som visar hur det här fungerar. Det har vi inga problem med.

Har du någon förståelse för kritiken från regeringen?

– Jag förstår att det finns en frustration för att det här tar lång tid. Bygglov och lokala protester mot master har självfallet påverkat byggnationstiden, säger Håkan Dahlström, mobilchef på Telia Sonera.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se