Ingen inflation i januari

Det är ingen inflation i Sverige just nu, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Inflationstakten räknat som den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i januari.

Mätt på årsbasis så var decemberinflationen 0,3 procent och i januari för ett år sedan var den 0,7 procent. Och i januari i år noll procent. Inflationsutvecklingen går spikrakt ner alltså.

Utvecklingen överraskar både marknadens analytiker och Riksbanken som samtliga har räknat med högre inflation än noll.

Riksbankens inflationsrapport från den 9 december pekade mot en KPI-inflation på 0,7 procent i december.

Tommy Fredriksson