Svensk inflation på nollpunkten

Det är ingen inflation i Sverige just nu, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Inflationstakten räknat som den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i januari.

Chefsanalytiker Robert Bergqvist på banken SEB ser realisationerna som en delförklaring.

– Utförsäljningen av kläder och skor, den normala reasäsongen, driver ner priserna i januari. Det bidrar till att dra ner inflationstrycket.

Är det en enstaka siffra eller en bestående tendens?

– Inflationstrycket är väldigt lågt och kommer att vara det hela 2005 och ligga en bra bit under riksbankens mål på 2 procent, säger Robert Bergqvist.

Inflationen minskar
Mätt på årsbasis så var decemberinflationen 0,3 procent och i januari för ett år sedan var den 0,7 procent. Och i januari i år 0,0 procent.

Inflationsutvecklingen går spikrakt ner alltså.

Utvecklingen överraskar både marknadens analytiker och Riksbanken som samtliga har räknat med högre inflation än 0,0. Riksbankens inflationsrapport från den 9 december pekade mot en KPI-inflation på 0,7 procent i december.

Räcker inte att styra med räntan
Öppna gränser och internationell konkurrens är det som drar inflationstrycket neråt, menar Robert Bergqvist. Det här är faktorer som Riksbanken inte kan påverka genom att ändra räntan.

– Vi kommer att ha ett läge framöver när inflationen är låg och Riksbanken kanske måste fundera över om det är andra komponenter man måste styra efter.

Är det bra eller dåligt för svensk ekonomi med så låg inflation?

– Det är bra för att löneökningarna du har innebär att du får rejäl köpkraft i plånboken, säger Robert Bergqvist på SEB.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se