Goda år väntar byggbranschen

Det kan bli 12 000 nya jobb inom byggsektorn redan i år. Det spår arbetsgivar-organisationen Sveriges Byggindustrier i sin prognos för byggkonjunkturen för de kommande två åren.

– Framför allt har vi en bra samhällsekonomisk miljö med låga räntor och god tillväxt, säger prognoschefen Peter Stoltz. Hushållen får bättre inkomster och efterfrågar nya bostäder.

Totalt räknar byggindustrin med att byggandet kommer att öka med fem procent i år och ytterligare fyra procent nästa år. Förutom bostäderna är det anläggningsbyggen som Botniabanan och 3G-utbyggnaden som driver upp konjunkturen.

Jobben stannar i Sverige
Det leder till nya jobb. 12 000 personer räknar man med att anställa, vilket motsvarar ungefär det totala antalet arbetslösa byggnadsarbetare som finns i Sverige idag. Risken är liten att de nya jobben går till utländska arbetare säger Peter Stoltz.

– Tillväxten blir i huvudsak en inhemsk tillväxt de kommande åren.

Byggsektorn är inte den motor för ekonomin som den en gång brukade vara. Idag utgör den bara cirka två procent av bruttonationalprodukten. Inom EU brukar byggsektorn vara minst dubbelt så stor. Så även om byggandet ökar nu så startar det på en låg nivå.

Inga nya kontor byggs
Dessutom säger Peter Stoltz, så dröjer det innan byggandet av fler nya arbetsplatser, det vill säga kontor kommer igång.

– Det står väldigt mycket tomma kontor i storstäderna så vi ser ingen vändning under de kommande åren.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se