Vinsten minskade förra året för första AP-fonfen.

Vinsten 2004 blev 15,9 miljarder kronor mot 19,6 miljarder 2003.
Totalavkastningen minskade från 16,5% till 11,4%.

Fondkapitalet var vid årsskifet 156,8 miljarder kronor. Ett år tidigare var det 139,3 miljarder.