Utredning om Estonias militärtransporter

Estlands parlament beslutade på torsdagen att tillsätta en parlamentarisk kommission som ska undersöka frågan om militära transporter med olycksfärjan Estonia.

Undersökningen ska även behandla vilken roll som statliga organ kan ha haft i samband med transporterna av militär utrustning på fartyget.

Frågan måste behandlas ytterligare en gång i parlamentet, vilket troligen sker i mars.

I Sverige har en utredning kommit fram till att Estonia transporterade försvarsmateriel vid två tillfällen innan fartyget gick under, dock inte olycksnatten den 28 september 1994.