Avlyssningsinformation får användas

Regeringen föreslår att så kallad överskottsinformation vid hemlig telefonavlyssning ska få användas både för att inleda förundersökningar och som bevis i rättegångar.

Tidigare har det inte funnits några regler för sådan extra information. Överskottsinformation är uppgifter i det avlyssnade samtalet som inte har med det ursprungliga brottet att göra.

Merparten av avlyssningarna rör misstänkta narkotikabrott.