Hoppas på upprättelse för styckmordet

1:45 min

Efter fallet Thomas Quick, som har friats för de mord han tidigare fällts för, har justitieminister Beatrice Ask lovat en granskning.

Och nu kommer krav på att ett annat mycket uppmärksammat rättsfall bör granskas – ett styckmord som inträffade för snart 30 år sedan, och den så kallade allmänläkaren och obducenten.

Det är en av dem – Thomas Allgén – som nu kräver en granskning.

– Det är väl lämpligt att göra det med tanke på de turer som har varit under årens lopp, säger han.

Sommaren 1984 hittades en styckad kvinnokropp i olika plastsäckar i Stockholmsområdet. Efter några veckor kunde kvinnan identifieras som den prostituerade 27-åringen Catrine da Costa.

Så småningom riktades polisens misstankar mot en rättsläkare och en annan läkare. I den mediestorm som följde kom de att kallas "obducenten" och "allmänläkaren". I en första rättegång – som senare ogiltigförklarades – fälldes de för mord.

När rättegången sedan togs om friades de.

Men i domskälen slog rätten ändå fast att de båda läkarna hade styckat kvinnans kropp. Ett brott som då var preskriberat, och som de därför inte kunde straffas för. Domskäl går heller inte att överklaga.

Följden blev att läkarna miste sina legitimationer. Under åratal har de sedan fört en fruktlös kamp i olika domstolar för att få dem tillbaka.

Sedan dess har de flera gånger försökt få resning beviljad och dessutom drivit en skadeståndsprocess mot staten. Än så länge utan resultat.

Nu har alltså fallet Thomas Quick lett till krav på att även detta fall ska granskas.

Till exempel skriver den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson på sin blogg att en kommission även bör syna styckmordsfallet. På Aftonbladets debattsida skriver hon i dag att domskäl i framtiden bör kunna överklagas, så att ingen ska hamna i samma situation som de två läkarna gjorde.

Thomas Allgén vet för sin del vad han hoppas att en granskning skulle kunna leda till:

– Upprättelse förstås. Att man underkänner tidigare felaktiga domstolsbeslut.

 
Mer om detta i Studio Ett i P1 i dag.