Kinnevik delar ut Invik

Kinnevik delar ut alla alltier i Invik&Co till sina aktieägare i slutet av året. Då kommer Invik också att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista.

Enligt förslaget idag ska varje aktieägare i Kinnevik få en A-aktie i Invik för varje tiotal A-aktier i Kinnevik och motsvarande för B-aktier.

Kinnevik - Stenbeckssfärens maktbolag - redovisade sitt bokslut idag. Vinst på 1,2 miljarder, mot 3,3 miljarder året innan.

25 öre aktien förslås i utdelning.