Systembolaget sparkar 50 butikschefer

Systembolaget varslar alla 50 mutåtalade butikschefer som fortfarande arbetar kvar. Arbetsgivarorganisationen Almega anser att butikscheferna har brutit mot företagets interna regler medan facket funderar på att driva fall till Arbetsdomstolen.

– Bedömer vi att det finns en arbetsrättslig grund att köra ärendena vidare då kommer vi inte att tveka att gå till Arbetsdomstolen, säger Mattias Landsgren jurist på butikschefernas fackförbund HTF.

50 stycken varslas om avsked på en gång, är det exceptionellt anser du?

– Det har aldrig inträffat något liknande i svensk arbetsrättshistoria. Det är ett unikt fall i modern tid.

Nu väntar överläggningar mellan arbetsgivare och fack om avskeden. I princip innebär beskedet från Systembolaget i dag att butikscheferna sparkas med omedelbar verkan utan utrymme för avgångsvederlag eller andra förmåner.

Grund för avsked
Det finns grund för avskeden i åklagarens förundersökning, säger Jonas Milton, chef på systembolagets arbetsgivarorganisation Almega.

– De här har mottagit värdecheckar, kontanter och resor på ett sätt som står fullständigt i strid med de regler som gäller på arbetsplatsen. Det här är flagranta fall av överträdelser av anställningsavtalet.

Systembolaget anser alltså inte att man behöver avvakta utgången av rättsprocessen om mutbrott och bestickning innan beslut fattas om butikscheferna. Och även om de skulle bli frikända i den kommande rättsprocessen så ändras inte arbetsgivarens inställning, säger Jonas Milton på Almega.

– Detta är ett allvarligt åsidosättande av det arbetsrättsliga systemet. Rent teoretiskt kan man tänka sig att de blir frikända från brottmålet men blir av med jobben.

Beloppens storlek saknar betydelse
Sammanlagt är det 77 butikschefer som åtalats i muthärvan. 27 av dem har redan lämnat systembolaget. De 50 som fortfarande är anställda stängdes av från sina jobb i höstas och har gått hemma med full lön i väntan på åklagarens åtal.

Av förundersökningen framgår att många butikschefer tagit emot relativt små belopp från levernatörerna, hälften under 10 000 kronor.

Men det tar systembolaget ingen hänsyn till, säger Jonas Milton.

– Beloppens storlek har ingen betydelse. Det här är allvarliga förseelser. De spelar i samma divcision på samma sätt som man ser allvarligt på hot och misshandel, stölder och förskingringar på arbetsplatsen, det är i den divisionen de här brotten spelar.

Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se