1500 jobb på SAAB i fara

Omställningen av det svenska försvaret innebär att jobb försvinner i försvarsindustrin. Saab ska minska antalet anställda med uppemot 1500 i år och nästa år. Saabs VD Åke Svensson är orolig för framtiden:

Redan förra året fick 350 personer lämna Saab och på några år har 1300 jobb försvunnit från försvarskoncernen.

Dagens besked att ytterligare 1500 kan få gå kommer att drabba bland annat Linköping.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Micko där, säger till TT att signalerna från Saab är oroande eftersom de centrala delarna av flygindustrin finns i Linköping.

Omläggningen av försvaret betyder mycket. Det svenska försvaret har inte lagt någon stor beställning hos den svenska försvarsindustrin på flera år. ÖB Håkan Syrén vill köpa material utomlands eftersom det blir billigare.

Gunilla Bering