Stormen skapar jobb för åkerier

Gods- och åkeribranschen upplever en verklig boom just nu. Orsaken är orkanen Gudrun som lämnade efter sig enorma mängder stormfällt virke. Timmerbilarna räcker inte till för att frakta ut allt timmer ur skogen.

– Det är ju ett enormt stort transportbehov, det är ju inte tu tal om det. Det är en av de största transportutmaningarna för svensk åkerinäring efter andra världskriget, säger Göran Forssén, vd för Sveriges åkeriföretag.

Mer än motsvarande hela Sveriges avverkning för ett helt år blåste ner när den orkanlika stormen Gudrun drog in över södra Sverige natten till den nionde januari.

Fattas timmerbilar
Nu när skogsägarna har börjat komma igång med det första steget, att få timret ut ur skogen, så fattas det timmerbilar att forsla iväg dem till tåg, hamnar och till pappersbruken, menar Leif Brodén vd för Södra Skogsägarna.

– Vi behöver i storleksordningen 500 – 600 timmerbilar, kanske fler, snabbt. Vi tror att vi annars riskerar att ha en restpost kvar i skogen som inte har ett kommersiellt värde. Vi förlorar i storleksordningen 50 000 kubikmeter per dag som vi inte får de här på plats, säger han.

Göran Forssén på Sveriges åkeriföretag anser ändå att man kommer att klara av hitta tillräckligt med timmerbilar.

”Allt måste klaffa”
– Det här är ju en kedja som består av ett antal länkar och alla länkar ska helst vara lika starka och i balans. Jag bedömer att svensk åkerinäring inte kommer att vara den svaga länken i den här kedjan. Jag tror att det mer handlar om att få till en bra logistik i transporterna. Allt måste klaffa.

Det är inte bara åkerierna som har fullt upp, berättar Christian Ljungdahl, försäljningschef på Green Cargo, som är företaget som ansvarar för alla tågtransporter. Han har inte sett en liknande efterfrågan tidigare.

Förra veckan satte Green Cargo igång järnvägspendlar som ska transportera virke åt Sveaskog. I mars ska ytterligare tre sådana pendellinjer finnas.

Priserna stiger
I normala fall går det 120 virkeståg i veckan totalt sett i Sverige. I mars ska det vara cirka 200 tåg som transporterar virke. Men det kostar att öka på kort tid. Priserna för transporterna för både bilar och tåg stiger. Det rör sig om allt mellan 25 och 100 procents prisökning.

– Jag kan inte säga några belopp, men jag kan säga att eftersom vi måste använda folk på övertid och måste hyra in lok och förare, vi måste tacka nej till andra affärer. Vi har väsentligt högre kostnader till följd av slitage, så det är klart att prisnivåerna är annorlunda än de vi har haft tidigare.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se