Insatsstyrkan har inga egna flygplan

Räddningsverket ska inom bara några timmar kunna skicka en insatsstyrka för att undsätta svenskar som hamnat i kris utomlands. Transporterna är dock ett problem eftersom Räddningsverket inte har några egna flygplan.

Räddningsverket för nu samtal med SAS för att undvika brist på flygresurser.

– Om många länder drar igång hjälpsändningar till ett katastrofområde så blir det konkurrens om flygresurserna, säger Ivar Rönnbäck, överdirektör på Räddningsverket.

Idag hyr Räddningsverket flygplan vid behov. De filtar och tält som skickades till Sri Lanka efter flodvågen, skickades med ett flygplan från Libyen, som ordnades fram via flygplansmäklare.

Kunna rycka ut inom tolv timmar
Men för att klara tidsramarna i den nya krisplan som regeringen nu fattat beslut om som bland annat innebär att en stor insatsstyrka ska kunna rycka ut inom tolv timmar, så vill man försäkra sig om att det verkligen går att komma iväg.

Ett avtal med SAS kan bli lösningen, där tycks själva flygplanen inte vara något problem enligt Ivar Rönnbäck.

– Det finns flygplan. Det är i så fall piloterna som kan vara en begränsning, säger han.

Varför inte använda plan som Sverige har, som Hercules?

– Det är inte säkert att de flygplanen alltid finns tillgängliga. De har också begränsad kapacitet på långa sträckor, genom att de är propellerplan, säger Ivar Rönnbäck.

Vill ha tydligare regler
Ytterligare en fråga att lösa som rör insatsstyrkan gäller sjukvårdarna. Vem är till exempel ansvarig när svenskar vårdas utomlands av svensk personal? Sjukvårdminister Ylva Johansson vill ha tydligare regler.

– Varje landsting var vårdgivare för de sjukvårdsteam de sände ut vid tsunamikatastrofen. Det gick att lösa på ett mycket pragmatiskt sätt. Men vi behöver bestämma oss för vad som ska gälla. Jag måste se till att vi har rutiner för detta, säger Ylva Johansson.

Johan Wagnström
johan.wagnstrom@sr.se