Nordisk Mobiltelefon vann nätautktion

Idag bestämde Post och Telestyrelsen vilket bolag som ska få köpa licensen att driva den nya digitala mobiltelefonin som ska ersätta det gamla NMT-nätet.

Det är det relativt okända bolaget Nordisk Mobiltelefon som har lagt det högsta budet på 86 miljoner kronor och därmed får erbjudandet att driva det nya digitala nätet.

Nätet kan ses som ett komplement till 3G-telefonin. Det är betydligt billigare att bygga ut eftersom det inte kräver lika många master och basstationer och det ska täcka 80 % av alla län i Sverige senast den 1 juli 2007.

Och det är i första i glesbygden där GSM och 3G-telefonerna fungerar dåligt där nätet kan locka kunder.

Flera av de andra 3G-operatörerna har protesterat mot att PTS delar ut den här nya licensen. Operatörer 3 till exempel kräver omförhandling av sin licens eftersom de tycker att det här snedvrider konkurrensen.

Erik Boman