12.000 nya byggjobb

12 000 nya jobb inom byggsektorn redan i år. Det spår branschorganisationen Sveriges Byggindustrier i sin prognos.

Totalt räknar byggindustrin med att byggandet kommer att öka med 5 procent i år och ytterligare 4 procent nästa år.

Låga räntor gör det billigare att bygga såväl för svenskarna liksom för stat och kommun.

Det är framförallt bostäder som kommer att byggas men det finns också en hel del anläggningsbyggen som exempelvis Botnia-banan som driver upp konjunkturen.

Det här leder till nya jobb. 12 000 personer räknar branschen med att anställa, vilket motsvarar ungefär det totala antalet arbetslösa byggnadsarbetare som finns i Sverige idag.

En vändning som facket välkomnar säger Hans Tilly, som är ordförande i Byggnadsarbeterförbundet.

Risken är liten att de nya jobben tillfaller utländska arbetare. Det säger Peter Stoltz som är Prognoschef på Sveriges byggindustrier:

Men det håller fackordförande Hans Tilly bara delvis med om.

Å även om det blir 12 000 nya jobb till byggsektorn i år så är både facket och arbetsgivarna överens om att det dröjer innan byggandet av fler nya arbetsplatser kommer igång det vill säga fler kontor och industrier.

Jessica Josefsson