Brandmännen startar eget fackförbund

En grupp brandmän har den här veckan på ett möte beslutat sig för att starta ett nytt fristående brandmannafack. Orsaken är missnöje med fackförbundet Kommunal.

Brandmännens missnöje med fackförbundet Kommunal har blossat upp igen och omkring 130 brandmän har de senaste veckorna lämnat förbundet, framförallt i Stockholm.

– Vi skulle inte gå ut och göra detta om vi inte visste att det fanns ett stort stöd. Vi kan inte lova någon ny medlem flera kronor eller ören, bättre arbetstider eller bättre semester men däremot kan vi lova en samhörighet, att vi har korta beslutsvägar och att vi pratar våra frågor, säger Anders Cederberg, en av initiativtagarna.

– I Kommunal är vi för små för att kunna nå fram med våra frågor, säger han.

Åtta brandmän deltog
På mötet där det bestämdes att ett nytt fack ska bildas för anställda inom räddningstjänsten deltog åtta brandmän från Stockholm, Göteborg och Malmö och representanter från en redan befintlig facklig organisation som också ska vara med i bildandet av det nya förbundet. Men Anders Cederberg vill inte säga vilken samarbetspartnern är.

– Den part vi kommer att arbeta med kommer vi att presenterar tillsammans, säger han.

Detaljerna offentliggörs nästa vecka
Tidigast nästa vecka efter ett nytt möte kommer detaljerna att offentliggöras. Därefter hoppas och tror Anders Cederberg att en majoritet av Sveriges 6 000 heltidsbrandmän kommer att lämna Kommunal och gå över till det nya facket.

Det betvivlar dock Kommunals förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist. Han tror att ett fristående fackförbund skulle bli svagt och inte på ett bättre sätt kunna tillvarata brandmännens intressen och han tycker att de i jämförelse med andra kommunalare haft en bra löneutveckling.

Han tar samtidigt brandmännens missnöje på allvar och säger att Kommunal kunde ha hanterat det på ett bättre sätt.

– Det är absolut ingenting som vi ska nonchalera men det finns ingen anledning att vi ska ha dåligt självförtroende i denna situation utan skärpa oss och gå ut och snacka mer folk, visa vad vi redan åstadkommit och vad vi kan göra ännu bättre tillsammans, säger Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i Kommunal.

Johan Prane
johan.prane@sr.se