Svenskt skolsystem valfråga i Tyskland

I söndagens delstatsval i Schleswig-Holstein i Tyskland, spelar Skandinavien en stor roll. Statsministrarna i både Danmark och Sverige har varit där och valtalat och huvudfrågan i valet är om man ska införa ett skolsystem likt det i Sverige.

– Det är bättre som det är, säger Jielke Laurensen som är elev på Ravensberg Gymnasium i Kiel.

Frågan om man ska dela upp eleverna som i Schleswig-Holstein redan i fjärde klass, efter begåvning och skolintresse eller ha en gemensam skolgång som i Sverige, har blivit den stora valfrågan som upprört och väckt debatt.

– Det finns en föreställning om att man bäst får fram begåvade elever genom att hålla dem avskiljda från de så kallade dumma, säger Gerda Eichhorn, som är lärare och ordförande i det danska minoritetspartiet i delstaten.

Kan bli först med gemensam grundskola
Sedan socialdemokraterna som styr delstaten har tagit över och gjort skolreformen till valets huvudfråga kan delstaten bli den första i Tyskland att införa en gemensam grundskola.

– De internationella Pisastudierna visar att elever i Skandinavien har bättre resultat än tyska, säger regeringschefen Heidi Simonis, medan den kristdemokratiska oppositionen har varnat för en DDR-skola, där alla måste gå i samma takt.

Opinionsmätare inför kanslervalet
Nu följs valet med stort intresse i hela Tyskland. Dels för skolfrågan, men framför allt för att söndagens val ses som en opinionsmätare inför nästa års kanslersval.

Här i Schleswig-Holstein har socialdemokraterna för första gången på tre år en chans att vinna ett delstatsval och därmed bryta den kristdemokratiska dominansen.

Kristian Åström, Kiel
kristian.astrom@sr.se