Amnesty kritiserar regeringen

Amnesty International kritiserar regeringen för att den ännu inte har rättat den vilseledande information som den lämnade till FN om de båda avvisade egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Al-Zery. (Ekot)

Utrikesminister Laila Freivalds medgav redan förra året att regeringen lämnat felaktiga uppgifter.

– Man kan undra hur allvarligt regeringen själv tar på det faktum att man faktiskt har lämnat helt missledande information till en FN-kommitté, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty. Vi tycker att regeringen omedelbart bör rätta till det här felet som har begåtts genom att skriftligen meddela kommittén.

Uppgifter undanhölls medvetet
Det handlar om vilken kunskap den svenska regeringen hade fått om hur Ahmed Agiza och Mohammed Al-Zery behandlades när de skickats tillbaka till Egypten.

Den svenska regeringen undanhöll medvetet uppgifterna om att de båda männen den första gången den svenska ambassadören träffade dem i det egyptiska fängelset berättade att de bland annat hade tvingats bära ögonbindlar under förhör och blivit slagna och hotade.

Regeringen har motiverat hemlighållandet med att det kunde skada både männen själva och relationerna mellan Egypten och Sverige om FN:s tortyrkommitté fick reda på vad de hade berättat för den svenska ambassadören.

”Uppgifterna finns redan”
Utrikesdepartementet säger nu att man i mars kommer att förklara för FN:s tortyrkommitté varför man lämnade den vilseledande informationen.

UD:s motiv till att detta inte sker förrän nästa månad är att tortyrkommitten ändå inte ska fälla dom i ärendet förrän i maj och att Ahmed Agizas svenske advokat redan tidigare skickat in de korrekta uppgifterna till kommitten.

Den förklaringen håller inte menar Madelaine Seidlitz.

– I andra sammanhang understryker Sverige betydelsen av att alla medlemsstater måste underlätta och medverka i FN:s arbete. Sverige har lämnat missledande information och underminerat FN-kommitténs möjlighet att utföra ett ordentligt arbete. Jag är förvånad över att regeringen inte har lämnat den riktiga informationen, säger hon.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se