Dålig salmonellakontroll av ägg

Livsmedelsverket misstänker att allt fler ägg som kommer in från utlandet inte genomgår salmonellakontroll. Verket ska därför genomföra en landsomfattande granskning av äggmarknaden.

Enligt Upsala Nya Tidning ska Livsmedelsverket också kontrollera att det verkligen är svenska ägg i de kartonger som är svenskmärkta.