Slussvakterna på väg försvinna

Sjöfartsverket överväger att införa fjärrstyrda slussar och broar i  Trollhätte Kanal. 20 slussvaktarjobb hotas. (SR Väst)