Riksbanken sänker inte räntan nu

Riksbanken kan avstå från att sänka räntan just nu. Det säger vice riksbankschefen Kristina Persson i ett tal i Stockholm på fredagen.

Inflationen i januari var 0 procent och en mekanisk tillämpning av bankens handlingsregel skulle kunna tala för en räntesänkning menar Persson.

Av hänsyn till den reala ekonomins utveckling, det vill säga tillväxten och sysselsättningen på litet längre sikt kan Riksbanken dock avstå från att justera räntan nedåt nu.

– Men om konjunkturen viker, till exempel till följd av att USA justerar sina stora underskott, då blir läget ett annat. Då kan jag se skäl att sänka styrräntan ytterligare, särskilt om det skulle vara förenat med en starkare krona, säger Persson.