Skuldsättningen ökar

Hushållens skuldsättning fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet förra året steg skulderna med 45 miljarder kronor, visar Finansinspektionens sparbarometer.

Samtidigt så har hushållens finansiella tillgångar fortsatt att öka, men eftersom skulderna växer snabbare än tillgångarna så har den så kallade skuldkvoten ökat något.