Smärtstillande medel kan ge hjärtsjukdom

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA inför en rad begränsningar för användning av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel av den typ som brukar kallas coxiber. Myndigheten slår fast att medlen kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

I Sverige gäller EMEA:s beslut medicinerna Arcoxia, Bextra, Celebra och Dynastat.

Nu måste tillverkarna bland annat tydligt ange att medicinerna bara ska användas under kortast möjliga tid och i minsta möjliga dos.

Även USA:s läkemedelsmyndigheter har gått ut med liknande varningar.

Patienter med artros ska ställas under speciell utvärdering.

I höstas togs Vioxx hastigt bort från världsmarknaden efter rapporter om att läkemedlet ökade risken för bland annat hjärtinfarkt och slaganfall.