Färre äger aktier

Andelen svenskar som äger aktier fortsätter att minska. Sedan december 2002 har andelen aktieägare i befolkningen minskat med 0,9 procentenheter till 21,7 procent i december 2004, enligt Statistiska centralbyrån.