Stora oklarheter kring Egypten-avvisning

Regeringen fortsätter att sprida oklarheter kring hur man hanterat ärendet med de avvisade egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Al-Zery som skickades tillbaka till Egypten i december 2001. Det handlar nu om hur man beskriver sitt agerande för riksdagens konstitutionsutskott.

Just nu granskar både riksdagens konstitutionsutskott, KU och FN:s tortyrkommitté hur den svenska regeringen agerat i samband med avvisningen av de båda männen.

KU har frågat regeringen om vilka uppgifter regeringen har lämnat till tortyrkommittén eftersom det sedan tidigare blivit känt att regeringen inte berättat för kommittén allt vad den vetat om hur männen blivit behandlade i Egypten. Felaktiga uppgifter som regeringen ännu så länge heller inte korrigerat.

Oklarheter
I svaret på KU:s fråga fortsätter regeringen att sprida oklarheter och säger att den inte lämnat några felaktiga uppgifter till tortyrkommittén sedan våren 2002.

”Detta innebär att regeringen sedan i april 2002 lämnat all relevant information vidare till kommittén”.

Men långt senare, nämligen i december 2003, vilseledde regeringen tortyrkommittén när den struntade i att tala om att den via den svenske ambassadören redan i januari 2002 fått uppgifter om att männen blivit illa behandlade.

Svårt att förstå
Eva Jakander, departementsråd på utrikesdepartementet, säger att regeringen med sin formulering menar att den lämnat vidare de uppgifter om tortyr som regeringen fått kännedom om efter april 2002. Och alltså inte vidarebefordrat uppgifterna om tortyr som den fick kännedom om redan i januari samma år.

Folkpartiets Helena Bargholz, ledamot i KU har svårt att förstå regeringens förklaringar.

– Det är jättetrist om det är oklarheter i formuleringen som gör att vi när vi läser material får en annan uppfattning än det som verkligen har hänt.

– Jag vill inte uttala mig idag om huruvida det är medvetet eller omedvetet från UD:s sida som man gör sådant. Det får vi undersöka. Men det är klart att det skapar en viss oro för att annat som vi inte förstår som kanske är oklart, som vi borde förstått, säger hon.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se