Putin: Iran utvecklar inte kärnvapen

Den ryske presidenten Vladimir Putin ställde sig på fredagen bakom Irans uttalanden om att landet inte utvecklar kärnvapen. Detta i ett möte med chefen för iranska säkerhetsrådet och landets chefsförhandlare i atomenergifrågan. Ett led i Moskvas mer aktiva Mellanösternpolitik.

– Iran utvecklar inte kärnvapen och Ryssland hoppas fortsätta fredligt kärnenergisamarbete med Iran, förklarade president Vladimir Putin i ett möte med Irans toppförhandlare när det gäller landets atomenergiutveckling Hassan Rohani.

President Putin lovade också besöka Teheran. I år kommer det ryska kärnkraftverket i Busher vid Persiska viken stå klart. Nästa vecka ska de sista avtalen skrivas under i Iran.

Krav att det skickas tillbaka
Att utbränt kärnbränsle från verket skickas tillbaka till Ryssland är ett ryskt krav. En garanti enligt ryssarna att inga kärnvapen kan utvecklas.

Rohani sa att Ryssland har en viktig roll som medlare i Irans samtal med Storbritannien, Frankrike och Tyskland när det gäller landets kärnenergiprogram.

”Iran har snart färdiga kärnvapenprogram”
EU-länderna har fungerat som medlare i konflikten om Iran har ett kärnvapenprogram eller inte. USA och Israel hävdar att Iran snart har färdiga kärnvapen och att Ryssland underlättat med teknikutbyte och kunskaper.

Ryssland verkar vilja öka sitt inflytande i Mellanöstern via nya vapenavtal med Syrien och ökat utbyte med Iran. Två länder som just bildat gemensam pakt.

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se