Wallström: Nuder ger orättvis bild av EU

Finansminister Pär Nuder attackerade nyligen vad han kallade ”den högerorienterade EU-kommissionen”. EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström anser att Nuders beskrivning är felaktig.

– Jag tycker att det är orättvist, säger Margot Wallström.

Striden gäller EU:s så kallade Lissabonplan, som ska göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.

Anser att Barroso betonar skatter
Vänstern, de gröna och många socialdemokrater i Europa anser att EU-kommissionen, under den portugisiske centerhögerpolitikern Jose Manuel Barroso, alltför starkt betonar skattesänkningar och avregleringar men offrar miljö och sociala frågor.

Pär Nuder, svensk finansminister och partikamrat med EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström, formulerade nyligen kritiken som att: ”Det enda som finns kvar av Lissabonplanen är avregleringarna, skattesänkningarna och att öppna upp marknaden”.

Orättvist, säger nu Margot Wallström.

– Ja, det är en orättvis bild för det handlar om tre delar; dels hur vi ska göra EU mer attraktivt att investera och arbeta i, hur vi ska bli starkare när det gäller kunskaper och innovation och det handlar också om flera och bättre jobb i Europa, säger Margot Wallström.

På den socialdemokratiska kommunkonferensen för två veckor sedan uppmanade Pär Nuder sina partikamrater att, som han sa, ”bygga motkrafter mot den högerorienterade EU-kommissionen”.

– Det tycker jag också är orättvist därför att man kan bara konstatera hur den politiska bakgrunden ser ut, men i vår politik, och i våra förslag, lägger vi stor vikt vid att se till att vi är en kommission för hela EU, inte bara för en viss politisk riktning, säger Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen.

Deltar inte i valet 2006
I lördagsintervjun sa Margot Wallström också att hon inte kommer att delta i den svenska valrörelsen 2006.

Orsaken är, som hon säger, att hon inte vill utmana gränsdragningen för hur mycket en EU-kommissionär kan engagera sig partipolitiskt i hemlandet.

Wallström har länge funnits med i spekulationerna om vem som så småningom ska ta över partiledarposten efter Göran Persson. Hon har ansetts kunna samla många röster för socialdemokraterna i valet 2006.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se