Mord på nunna räddar djungeln i Amazonas

Mordet på en amerikansk nunna har fått den brasilianska regeringen att skicka trupper till Amazonas, men också att fatta en rad efterlängtade beslut för att rädda djungeln.

Syster Dorothy Stang kom till Brasilien från Ohio for drygt 20 år sedan. Hon hamnade i den lilla staden Anapu i delstaten Para i Amazonas.

Område är fyllt av konflikter mellan illegala timmeravverkare, jordspekulanter, nyodlare som kämpar för att överleva och en nästan helt frånvarande stat.

I detta laglösa land blev Syster Dorothy en ledare för de fattiga.

Rädda balansen i djungeln
Hennes stora strävan var att kombinera försvaret av den ekologiska balansen i djungeln med de fattigas behov av jord.

Hon hade framgång. Tack vare henne började jordreformen märkas även här, men med den uttalade principen att på alla nyodlingar skulle 80 procent av marken bevaras som skog.

Men framgången innebar också att syster Dorothy fick mäktiga fiender. De illegala timmeravverkarna och jordspekulanterna såg henne som ett hinder.

Mördad i februari
Hennes liv hotades ofta och den tolfte februari i år sköts hon ihjäl, förmodligen av lejda mördare.

20 år tidigare hade Chico Mendes, en annan försvarare av Amazonas, mördats på samma sätt.

Den här gången reagerade regeringen snabbt. Tvåtusen soldater har skickats till Para för att leta efter mördarna. Det är ingen lätt uppgift. Para är dubbelt så stort som Frankrike.

Skapar reservat
Lika viktigt var att president Lula da Silva samtidigt antog en rad dekret som bland annat innebär upprättandet av ett fyra miljoner hektar stort naturreservat i Para, plus åtgärder för att kontrollera timmeravverkningen, sanera ägandet och stödja uppbygget av nyodlingar baserade på de ekologiska principer, som syster Dorothy föreslagit.

Det är en stor framgång, menar ekologer i Brasilien, men de undrar om det var nödvändigt att vänta på ett mord för att fatta de besluten.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se