Bristande säkerhet i var fjärde simhall

Var fjärde simhall i landet saknar utbildade badvakter. Ansvariga för en tredjedel av simhallarna tycker själva att säkerheten är för dålig på anläggningen. Det visar en enkät som Ekot har gjort bland landets simhallar.

– Det finns badanläggningar som har personal, men de är inte utbildade om det skulle hända ett tillbud. Det måste vara något av det värsta som finns att hamna i situationen att försöka rädda någon och inte ha kunskap om hur man ska göra. Där har man gått förbi lagstiftningen när man inte har sett till att personalen har rätt utbildning, säger Runar From som ansvarar för Simhallen Hemavan i Storumans kommun.

Du menar att de bryter mot lagen?

– Ja det gör man ju.

Finns det en lag som säger att man måste ha badvakter?

– Nej, det står det inte, men när man har ett jobb ska man ha den kunskap som krävs för jobbet, så att man kan klara det på ett bra och säkert sätt. Om man då har människor som inte har den kunskapen, men som tror sig kunna rycka in och rädda någon som håller på att drunkna, utsätter man den personalen för en stor risk. Det får man inte göra enligt lagen. Det är arbetsgivaren som ska se till att man har den kunskap man ska ha, säger Runar From.

Nästan var fjärde simhall saknar utbildade badvakter vid bassängerna. Det visar Ekots enkätundersökning.

230 anläggningar runt om i landet har fått Ekots enkät om badvakter och säkerhet. 158 har svarat.

Kan inte livrädda
Enligt Svenska livräddningssällskapet innebär det att personalen inte har tillräckliga kunskaper för att hantera olyckor.

Av de ansvariga på badanläggningarna som har svarat på enkäten tycker dessutom drygt 35 procent själva att säkerheten är för dålig och behöver förbättras.

Kalle Söderberg har utbildning. Han är en av dem som jobbar som badvakt i Huddingehallen söder om Stockholm

– I och med att det än så länge aldrig har hänt någon dödsolycka här, vilket det faktiskt har hänt i en del andra hallar där de inte har någon badbevakning, det tycker jag talar sitt tydliga språk, säger Kalle Söderberg.

Många kommuner har inte den kontroll av badanläggningarna de enligt lag ska ha.

Riksdagen har fattat beslut om att alla kommuner ska göra en riskanalys och ha en handlingsplan för olyckor på de anläggningar som finns i kommunerna.

Ny lag från årsskiftet
Den nya lagen gäller bland annat badanläggningar och träder i kraft från och med den första januari 2005.

Men Ekots enkät visar att inte ens hälften av simhallarna har eller känner till någon sådan kommunal handlingsplan.

Huddinge är en av många kommuner som inte har gjort färdigt riskanalysen och handlingsplanen i tid.

– Det har varit ganska kort tid att förbereda det här. Lagen togs för knappt ett år sedan och då är det en del förberedelsearbete, säger socialdemokraten Ann-Marie Högberg, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Du tycker att det har varit för kort tid mellan att lagen togs och den börjar gälla?

– Ja, det är lite kort tid att hinna få fram sådant här material och det gör väl att många kommuner och kommunalförbund är lite sena i att slå klubban i bordet ikring det. Jag tror inte att man ska säga att det betyder att man inte gör det arbete som krävs, säger Ann-Marie Högberg.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se