Bättre stöldskydd förhindrar bilinbrott

Bilstölderna minskar tack vare att allt fler nya bilar nästan är omöjliga att stjäla utan nyckel. Brottsförebyggande rådet tror att minskningen kan fortsätta i alla fall om bilägarna förstår hur viktig nyckeln är.

Lina Nilsson är utredare på Brå och säger att nyckeln har stor betydelse för brottsutvecklingen.

– Den är jätteviktig och den kommer att bli ännu viktigare ju färre bilar som går att tjuvstarta. Ta uppsikt över den, precis som vi har uppsikt över plånbok eller mobiltelefon, att ha den så nära sig som möjligt.

Var ska jag göra av den då?

– Det optimala är väl att lägga den i byxfickan till exempel.

Bilar lätta att hitta
Det vanliga är att människor lägger bilnyckeln i jackan och hänger jackan på en stol på restaurangen eller i omklädningsrummet. Det händer också att bilnycklar stjäls i samband med bostadsinbrott.

Och riktigt kreativa tjuvar har till och med lyckats beställa nya nycklar. Om nyckeln blir stulen så är bilen oftast lätt för tjuven att hitta, säger Lina Nilsson.

– Som det är idag så är det så praktiskt att bilar blinkar och piper och man ser rätt snabbt när man går och trycker på knappen var bilen står. Det är bara att testa.

Småmynt kan locka tjuvar
Det kan vara ett par solglasögon, en mobiltelefon eller småmynt som lockar till sig biltjuven.

– Det som kan kännas oviktigt för en själv vara väldigt värdefullt och viktigt för en biltjuv, säger Lina Nilsson på Brå.

Men några små tiokronor som ligger i bilen som jag ska använda när jag ska parkera, har det verkligen någon betydelse?

– Ja, det kan betyda lunch för någon som inte har haft råd att köpa det den dagen.

Bättre stöldskydd
Bilbrotten minskar alltså fast från en ganska hög nivå. Drygt 183 000 stölder av fordon och från fordon anmäldes förra året, att jämföra med cirka 196 000 året dessförinnan.

Brå tror att bilstölderna skulle kunna halveras fram till år 2007 och har föreslagit att även äldre bilar ska förses med elektroniska stöldskydd, så som nya bilar har och som nästan gör det omöjligt att starta bilen utan nyckel. Men vem som i så fall skulle stå för kostanden är betala detta, är oklart. Lina Nilsson på Brå tycker att det ska göras ännu mer för att minska bilstölderna.

– Det kostar så otroligt mycket pengar och det skadas människor i trafiken. Därför kan vi påskynda den processen genom att göra det här nu och det känns angeläget.

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se