Öppnare redovisning av hovets pengar

Det årliga anslaget till det kungliga hovet ska från och med nästa år redovisas mer öppet än tidigare, skriver Svenska Dagbladet.

Anslaget ska redovisas med resultat- och balansräkning med kommentarer och noter, ungefär som en vanlig årsredovisning, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Oppositionen har tidigare drivit kravet på ökad öppenhet kring hovets ekonomi. Efter samtal mellan hovet och regeringen ska detta nu genomföras i praktiken, skriver tidningen.

De kungliga verksamheterna får nästa år 127 miljoner kronor i statligt anslag. Cirka hälften av pengarna går till slottsstaten som länge redovisat sin verksamhet. Det nya är att redovisningen nu också gäller de cirka 65 miljoner som kungen fördelar inom hovet.

TT