Skånepolisen: "Kan finnas fler register"

1:46 min

Polisen i Skåne öppnar i dag en särskild telefonsluss för dem som misstänker att de kan finnas med i polisens register över romer.

Det är fortfarande oklart hur många register eller filer med företrädesvis romer som finns i polisens databas, men det register med över 900 namn som Dagens Nyheter avslöjade i dag är troligtvis inte ett nytt register, säger Petra Stenkula biträdande chef för länskriminalen i Skåne.

– De nya uppgifter som har beskrivits i dag tillhör med all sannolikhet samma samling uppgifter som redan tidigare identifierats.

Två filer eller register på romer har identifierats hittills, men det kan finnas fler säger Skånepolisen. Länspolismästare Klas Johansson erkänner i dag att man inte haft tillräcklig kontroll eller insyn i hur polisen hanterar personuppgifter.

– Jag har i dag fattat ett beslut om att en särskild grupp skall arbeta heltid med att titta på hur vi hanterar våra uppgiftssamlingar, säger han.

Biträdande chefen för länskriminalen i Skåne, Petra Stenkula, säger att man måste ta fram nya riktlinjer för hur polisen skall hantera så kallade uppgiftssamlingar och införa tydliga tidsgränser för sådana register och hur registren ska gallras.

– Där kommer vi fokusera på de stora uppgiftssamlingar som finns och i de uppgiftssamlingar där det finns barn. Det är dem vi kommer prioritera, säger hon.

Skånepolisen kommer nu bjuda in företrädare för romska grupper i Sverige för ett möte för att försöka klargöra vad som har hänt och varför. Samtidigt erkänner man att polisen i Skåne på 80- och 90-talen förde minst fyra register över romer.

– Det fanns sådana listor. Jag hade en annan roll i polismyndigheten då, men var själv med och förbjöd sådana listor, så jag förutsätter att de är gallrade, säger Petra Stenkula.

I dag krävde folkpartisten och riksdagsledamoten Roger Haddad som sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse att Skånepolisens ledning bör avgå. Justitieminister Beatrice Ask tycker, trots de nya uppgifterna, att det är för tidigt att väcka den frågan.

– Ja alltså det nästan inte bli värre än vad det var, utan nu måste all fakta fram, säger hon.