Stockholmsregister över romer

8:51 min

Stockholms stad hade fram till 1996 ett eget register över romer. Registret, som det kommunala organet Zigenarsektionen hade hand om, kodade de registrerade personerna med beteckningar som "hel Z" och "halv Z", skriver Dagens Nyheter.

Uppgifterna finns i regeringens vitbok om Sveriges behandling av romer. I dag ligger registren i 128 lådor i Stadsarkivets lokaler. I dem finns namnen på många hundra, troligen tusentals romer.

Vitboken beskriver hur Stockholms stads tjänstemän gick hem till romer, registrerade dem och värderade dem. Intelligens, skolprestationer, renlighet och uppförande bedömdes bland annat.

– För oss romer är inte det här en nyhet, vi har vetat om det här hela tiden, säger Adam Zoppe på Sveriges Radios romska redaktion till P1 Morgon.

– Socialtjänsten har haft det här i över 50 år. Folk har vetat detta. Det fanns sektioner, exempelvis zigenska sektionen som socialtjänsten hade och visade upp stolt här i Sverige. Det är klart att det uppmärksammades varje dag.

Soraya Post, människorättsaktivist och sakkunnig i Europarådet för romfrågor.

– Jag är inte heller förvånad. Det har ju funnits register i många tider och jag tror det finns fler register än det som polisen har, säger Soraya Post.

– Många människor känner en oro, även jag. Det här hör inte hemma 2013 i Sverige. Det är många som är bittra, ledsna och arga. Men samtidigt är jag glad över att det kommit upp på ytan, så att man kan börja arbeta med det här. Jag tror inte att människor i Sverige vill ha det så här. Vem blir nästa grupp eller finns det fler grupper, säger Soraya Post.

Om z-klassificeringarna säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till tidningen att de går direkt tillbaka till rasbiologi och att det är obehagligt att sådana begrepp använts långt in i vår tid.

En "zigenarinventering" genomfördes den 10 december 1954. Enligt direktiven från Socialstyrelsen skulle polisen "en viss dag finkamma hela landet på zigenare" för att få fram ett tillförlitligt resultat.

Varje individ försågs, enligt vitboken, med ett z-nummer och varje familj med ett z-familjenummer som sedan användes av den statliga och kommunala förvaltningen.

– Jag skäms över Sverige när jag läser det här, säger Ullenhag.

Regeringens vitbok presenteras i januari nästa år.