Stockholms stads register hade "gott syfte"

1:02 min

I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag delar av regeringens så kallade Vitbok som ska ge en samlad översikt över Sveriges behandling av romer under 1900-talet. I materialet framkommer det att även Stockholms stad så sent som 1996 fört register över romer.

– Historiskt sätt har romer registrerats som en del i ett ändå välvilligt arbete för att få in zigenare, som man kallade dem, i samhället, säger Fredrik Jurdell, avdelningschef på socialförvaltningen i Stockholms stad om den så kallade "zigenarsektionen".

Under stora delar av 1900-talet förde Stockholms stad register över den nationella minoritetsgruppen romer. Det framkommer i den del av regeringens vitbok som presenteras i dag. Vitboken är ett arbete som har pågått under en längre tid med syftet att ge en samlad bild över de kartläggningar och övergrepp som skett på romer i Sverige fram till år 2000.

Vitboken presenteras i sin helhet först i början av nästa år, men redan nu kommer ett kapitel där det bland annat står om Stockholms stads så kallade ”zigenarsektion".

Fredrik Jurdell på socialförvaltningen i Stockholms stad berättar att ändamålet med sektionen var gott och att tanken med den var att integrera en utsatt grupp.

– Det är ett sätt som är väldigt främmande nu. Det är inte länge sedan, men jag tror man ska verkligen ha med sig att det var ett gott syfte och tiderna förändras. Det känns väldigt främmande nu när man tittar tillbaka till det, säger han.

Hanna Weiderud
hanna.weiderud@sverigesradio.se