Registret skulle identifiera nyckelpersoner

2:01 min

Det stora polisregister som polisen i Skåne upprättat och där tusentals romer har registrerats skulle identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk som ägnade sig åt allvarlig brottslighet som rån, våldtäkter, inbrott och åldringsbrott. Det framgår av polisens ursprungliga beslut som Sveriges Radio nu har tillgång till.

Det är ett dokument på två sidor som är grunden för den omfattande registrering av romer som har skett inom polismyndigheten i Skåne. Beslutet fattades den 22 oktober 2009 av den dåvarande chefen för länskriminalen, Henrik Malmquist, och gällde en så kallad särskild undersökning enligt polisdatalagen som skulle handla om länsövergripande brottslighet.

Det yttersta syftet beskrivs vara att förebygga och bekämpa aktuell brottslig verksamhet, att allvarligt försvåra förutsättningarna för vaneförbrytare och att förhindra rekrytering till nätverk som ägnar sig åt grov och organiserad brottslighet. Bland de brott som uttryckligen nämns finns våldsbrott, rån, olaga hot, våldtäkter, ofredanden, inbrott i bostäder och brott riktade mot åldringar.

– Det nu aktuella registret om romer verkar ha inrättats som en underdel, eller en undermapp rörande ett register som jag beslutade att starta. Ett tillfälligt register som jag beslutade att starta i oktober 2009 som gick under rubriken "Länsövergripande brottslighet" och som handlade just om allvarlig länsövergripande brottslighet som är ett rekvisit för att man ska få fatta ett sådant här beslut, säger Henrik Malmquist.

Två månader senare bytte han jobb. Han är nu chef för Rikskriminalen och säger att han inte vet hur registret hanterades sedan. Ansvarig för det är chefen för länskriminalen i Skåne som just nu är Stefan Sintéus. Det första beslutet om registret gällde i ett år, men sedan har det förlängts tre gånger. Senast till och med den 27 februari i år.

I beslutet finns också regler för hur uppgifter ska gallras bort ur registren där man utifrån de uppgifter som Dagens Nyheter har publicerat om att över 4 000 personer, de flesta romer och omkring 1 000 barn registrerats, kan ifrågasätta om polisen har följt sina egna regler.

Enligt dem ska personuppgifter registreras restriktivt. Det ska ske med eftertänksamhet och när det finns ett underrättelsemässigt värde. Uppgifterna ska löpande gallras bort och normalt inte sparas längre än ett år.

Senast 2011 kritiserade Datainspektionen Skånepolisen för att inte gallra bort känsliga personuppgifter i register. Kritiken gällde just så kallade särskilda undersökningar och det förvånar Henrik Malmquist att ingen har reagerat över den omfattande registreringen av romer.

– Jag tycker kanske att någon medarbetare borde ha reagerat över omfattningen av den här kartläggningen. Uppenbarligen, som det framgår av medieuppgifter jag har ju inga fakta, men det jag har läst i media, att det är så många barn som 1 000 stycken och att det har pågått under väldigt lång tid, säger han.

Anna Bubenko
anna.bubenko@sverigesradio.se