Kö till landets äldreboenden

5:05 min

2 300 personer står i kö i landet för att komma till äldreboende. Det visar en enkät som Ekot gjort där 230 av sammanlagt 290 kommuner svarat.

Samtidigt som köerna är långa, finns det lediga platser på boenden. Lars Järnemo fick vänta nästan ett år på att få en plats i äldreboende, trots att han ramlat och läkare bedömde att han inte kunde klara sig själv. Han föll och låg medvetslös i sitt hem.

– Jag låg på golvet, försökte att ta mig upp på egen hand, armbågar och knän.

Hur gick det att göra det?

– Det kunde ta ganska lång tid.

Blev du kall när du låg på golvet?

--Jag hade ju inte någonting på mig eller nåt sånt därn´t utan jag låg ju där bara, säger Lars Järnemo.

Lars Järnemo har diabetes, svårt med minnet och balansen. Efter frakturer och ansiktsskador har fler läkare på Capio S:t Görans sjukhus understrukit att han inte klarar eget boende. Biståndshandläggaren, som Ekot sökt för en kommentar, menar att Lars Järnemo klarar eget boende, de ger honom i stället fler timmar hemtjänst.

I en undersökning som Ekots gjort har vi ställt frågor till landets kommuner och cirka 80 procent har svarat. Svaren visar att 2 300 personer står i kö samtidigt som drygt 1 600 platser står tomma. En tredjedel av de kommunerna som svarat har både lediga platser – och äldre som köar för att få en plats i äldreomsorgen.

Lars dotter Elin Järnemo berättar hur det var att få ett nej.

– Då hittade vi pappa i sin lägenhet medvetslös då sa personalen på Sabbatsberg att Lars måste få komma till ett boende. Då var det krig kan jag säga, det var då kriget började ungefär, säger hon.

Efter ett års väntan fick i alla fall Lars plats på ett äldreboende, väntetiderna kan bli långa. Enligt Ekots undersökning är nitton personer av dem som står i kö för plats till äldreboende över 100 år gamla, resten mellan 80 och 99 år.

Torun Boucher, ledamot i äldrenämnden, vänsterpartiet, anmälde förhållanden om sökande i kö samtidigt som det finns tomma lägenheter.

– Det är många mycket gamla människor som söker, många över 90 år som har stora uppenbara problem som söker boende på servicehus och som får avslag, säger hon.

Varför får de avslag?

-- Stadsdelsnämnderna har en budget och de har en avsatt budget för äldreomsorgen. Då är det i praktiken så att det är billigare att öka upp hemtjänstinsatserna än att flytta en person till ett omsorgsboende.

Att äldre får avslag förklaras i Ekots enkätundersökning främst med att "de äldres behov kan tillgodoses på annat sätt" framför allt handlar det då, som i Lars fall, att de gamla får mer hemtjänst. I Socialtjänstlagen står att de äldre ska få sina behov tillgodosedda, där poängterar man "vikten av att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".

 Elin tyckte aldrig att det räckte med mer hemtjänst.

– Nätterna var min skräck alltså, att vakna på morgonen och bara - lever han?!, säger hon.

Susanna Einerstam
susanna.einerstam@sverigesradio.se

Research: Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sverigesradio.se

P1-morgon: