Nasa i konflikt med Kina

1:40 min

USA:s rymdstyrelse Nasa har hamnat i konflikt med Kina.

Detta efter att kinesiska forskare förbjudits att delta i en planerad konferens.

– Vi anser inte att sådana här vetenskapliga och akademiska konferenser bör politiseras, säger Hua Chunying, taleskvinna för Kinas utrikesministerium under en presskonferens.

Konferensen i början av november är ett nyckelevent för forskare som studerar och söker efter planeter i andra solsystem, men Nasa har kategoriskt avslagit ansökningar från kinesiska forskare om att få delta i konferensen.

Det här har Nasa gjort med hänvisning till en ny lag som förbjuder kinesiska medborgare från att vistas på områden eller i byggnader som tillhör Nasa. Lagen har antagits för att förhindra spionage.

Men beslutet att spärra kinesiska medborgare från att komma till konferensen har fått hård kritik – inte bara från Kina utan även från akademiska kretsar och forskare i USA och Europa.

Till och med den amerikanske kongressmannen, Richard Wolf, som låg bakom lagen har riktat kritik mot Nasa och sagt att lagens syfte var att förbjuda Nasa att samarbeta med kinesiska myndigheter och företag – inte att stänga ute forskare.

Och kritiken har fått effekt. Nasa:s högsta ledning har sagt att beslutet ska ses över, och säger att de tjänstemän som fattade beslutet bara försökte följa lagen.

Nasa:s ledning riktar även kritik mot politikerna och säger att om all personal hade varit på plats hade det här förmodligen inte inträffat. Mer än 97 procent av Nasa:s personal har hemförlovats på grund av att USA:s statsapparat för närvarande är nedstängd till följd av budgetbråket i kongressen.

David Carlqvist, Peking

david.carlqvist@sverigesradio.se