Risken för kidnappningar ökar i Syrien

2:25 min

Antalet västerlänningar som blir kidnappade i Syrien har ökat kraftigt de senaste månaderna. Framför allt är det journalister och andra inom medierna som drabbas, berättar en ledande kidnappningsexpert som Ekot har träffat.

– Det är en stor risk för medieanställda att åka in och ut ur Syrien. Det är en av få regioner där medier definitivt är måltavlor för kidnappare.

Vi kan kalla honom Martin, en före detta brittisk soldat som sedan flera år arbetar som kidnappningsförhandlare. Av säkerhetsskäl vill han inte framträda med sitt riktiga namn.

Under de två första krigsåren i Syrien var det totalt 30-40 utlänningar som blev kidnappade i landet. Under sommaren ökade det rejält, säger Martin, till minst 17 kidnappningar bara de senaste tre månaderna.

Mycket är oklart kring vilka kidnapparna är, men enligt Martin handlar det om mer än en grupp av kidnappare.

– Några vill förhandla, andra vill inte förhandla. Det gör det svårt både för företagen och för offren.

De allra flesta kidnappningar runt om i världen handlar om försök att tvinga fram stora lösensummor, men de syriska kidnapparnas agerande kan tyda på att de har andra mål.

– Det kan indikera att de har politiska motiv, eller att de helt enkelt vill deklarera: "vi kan göra vad vi vill, och ni kan inte göra något åt det".

Många av de utlänningar som har blivit kidnappade i Syrien har tagit sig in via turkiska gränsövergångar. Nu har det ökade antalet kidnappningar bidragit till att färre internationella medier väljer att åka in i Syrien.

Martin råder de som ändå vågar sig dit att snabbt göra sitt jobb och sedan åka tillbaka, allt för att minska kidnapparnas chans att slå till.

– Om ni är ett mediearbetslag är det absolut bäst om ni kan åka in och ut på några få timmar under samma dag. Då kan folk inte lägga märke till era rörelser och säga: "hallå, där är en utlänning, låt oss slå till mot honom eller henne".

Jens Möller
jens.moller@sverigesradio.se